Đăng Nhập

Để nạp tiền vào tài khoản thông qua chuyển khoản ATM online(Dùng để tạo Shop phiên bản Pro, hoặc nâng cấp từ bản free Lên Pro)  Bạn cần đăng nhập sẽ hiện thông tin chuyển khoản theo id tài khoản giúp cộng tiền tự động:

Lưu ý chỉ nạp để mua dịch vụ, shop sẽ không giải quyết các trường hợp cố tình nạp vào rồi yêu cầu chuyển lại)

Tỉ lệ nạp: nhận 100% giá trị nạp , tự động cộng vào tài khoản 24/24- 

Điền đúng id sẽ tự động cộng, vào mục liên hệ để cần hỗ trợ

Bạn cần đăng nhập để xem nội dung và số tài khoản

Đăng nhập để xem lịch sử(FORM NAP TIEN)