AppCreateWeb.Com Có 2 phiên bản:

Bản Pro: (Gia hạn theo năm)

  • Mức Giá: 160.000đ/Tháng => 1.300.000đ /năm ( gia hạn theo năm)

Bản Free: (Gia hạn theo tháng- tránh spam)

  • Mức Giá :100.000 spin/tháng
  • Nhận Spin miễn phí tại SpinTheWheelGame.com