11/11/2023

 • Dùng Số Điện Thoại Để Tạo Web Miễn Phí

12/07/2023

 • Mẫu Pro: hỗ trợ 2 dịch vụ: caythue, robux ( cấu hình trong server)

17/07/2023

 • login_head fix chuyển hướng
 • Thêm nút bật tắt facebook chat
 • fix table cuộn trên mobi trong game-all lịch sử

16/07/2023

 • fix lỗi save  id_mo_rong lần đầu
 • fix trừ kim cương gói unlimit

15/07/2023

 • Bổ Sung Thêm Giao Diện Bản Pro

14/07/2023

 • Thêm chức năng reset thêm nhà mạng
 • Update Cổng Nạp TSR, TUYCHON

13/07/2023

 • Add css banner body center

12/07/2023

 • add JS_STATIC_BACKEND

11/07/2023:

 • Fix lỗi hiện thị khi chọn tỉ lệ và mức giá
 • Admin shop sẽ bỏ qua chức năng cộng tác viên(không cộng tiền  cho admin)
 • manager_redirect
 • Fix lỗi điền tích hợp page
 • Fix lỗi cổng nạp thẻ tùy chọn
 • Fix Lỗi Sendemail

10/07/2023:

 1. Thêm Nút Đăng nhập trang chủ trong admin

09/07/2023:

 • Bổ sung xác minh 2 bước dành cho tài khoản admin shop
 • Fix Lỗi Reset mật khẩu

08/07/2023:

 1. Fix Lỗi đăng nhập Facebook trên shop.
 2. Fix lỗi cache redis theme option
 3. Hướng dẫn thay tên miền riêng
 4. Bổ Sung: Cần thêm tên miền riêng để sử dụng chức năng đổi thẻ cào tự động

Ngày Phát Hành Lần Đầu: 7-7-2023