Bạn có thể nhận spin miễn phí 100% hằng ngày bằng cách tham gia vòng quay nhận spin tại AppHelpMe.com

Tiến Hành Rút Spin Và Gia Hạn Shop Mỗi Tháng

Hoặc nếu không muốn mất thời gian bạn có thể nâng shop lên bản Pro để gia hạn theo năm và có thêm nhiều chức năng khác