Để Thêm tên miền riêng cho shop bạn cần thực hiện 5 bước:. ( Nếu bạn dùng Gói Free vui lòng xem chính sách trong phần lưu ý)

Bước 1: Đã mua tên miền riêng ( bạn có thể mua tại namecheap.com hoặc các nhà cung cấp khác đều được)

Bước 2: Cập nhật DNS tên miền tại nhà cung cấp đã mua về Cloudflare.com (cần đăng ký tài khoản)

Bước 3: Trỏ Ip tên miền bằng cách thêm 2 cname về địa chỉ shop:

cname 1: @ trỏ về ip.appcreateweb.com(bật đám mây)

cname 2: connect về connect.appcreateweb.com (tắt đám mây)

Bước 4: Thêm tên miền vào hệ thống tại đây

Chọn sử dụng

Bạn cần đăng nhập để tiếp tục

Bước 5: Truy cập vào quản trị shop(web) vào mục công cụ thay tên miền đã thêm vào hệ thống

Hướng dẫn Trỏ Domain trên Cloudflare: